Barny enginyeria

Enginyers consultors

Innovació i creativitat

Enginyers consultors

 

Barny enginyers consultors  és una empresa d'enginyeria de projectes, legalitzacions i de consultoria en gestió mediambiental, sistemes de qualitat i seguretat.


Barny enginyers consultors  va iniciar les seves activitats l’any 1992 a Barcelona. Des dels seus inicis la seva missió ha estat, i continua essent, la de donar suport als professionals de la construcció, instal·ladors, decoradors, oficines tècniques d'arquitectura, immobiliàries, assessories, entitats gestores, indústries i en general a industrials, empreses i particulars emprenedors, realitzant projectes d'enginyeria en les etapes de projectes executius, direcció d'obra, assessorament tècnic i legalització final.


L'objectiu de Barny Enginyers Consultors és la d'executar projectes tècnicament i funcionalment eficients, que resolguin de manera àgil les necessitats dels clients, i que compleixin amb els requeriments legals vigents.


Victor Barnés i Sabaté


El nostre  equip us pot ajudar en l'assessorament i execució de:


  1. Desenvolupament de projectes d'enginyeria per a noves instal·lacions, ampliació o reforma, de cara a Indústria i/o Entitats Col·laboradores de l'Administració.


  1. Desenvolupament de llicències i projectes ambientals per a noves activitats, ampliacions o reformes, de cara a les entitas municipals.


  1. Projectes en fase executiva; per a promotors o en col·laboració amb arquitectes, per a tota mena d’edificis o establimentsSeguiment i direcció tècnica d'obra de projectes d'instal·lacions i projectes d'activitat.


  1. Informes tècnics i auditories.


  1. Peritatges tècnics.